SERVIS

Po – Pá / 7:30 – 15:00
pohotovost PÁTEK / 17:00 – 19:00
víkendy a státní svátky / 9:00 – 11:00

První pomoc při potížích

Porucha A16 a A01

U Vašeho tepelného čerpadla se vyskytla porucha A01 nebo A16, která může souviset se špatným průtokem vody topným systémem. Zkuste vyčistit sítka filtrů a odvzdušnit topný systém. Taktéž proveďte kontrolu, běží-li oběhové čerpadlo a zda jsou všechny kulové ventily otevřené (ovládací páčka je rovnoběžná s potrubím).Písmeno E na termostatu

Písmeno E na termostatu značí nastavení systému výpočtu teploty topné vody (regulaci) na Ekviterm (více viz „Návod k obsluze“). Tento typ regulace může způsobit nedotopení (přetopení) vytápěného objektu, neboť nebere v potaz aktuální teplotu v místnosti. Obecně doporučujeme využití regulace AcondTherm, která se řídí aktuální teplotou vytápěného objektu a lépe se tak přizpůsobí potřebám domu. Regulaci je možné změnit přes webové rozhraní tep. čerpadla nebo přes prostorový termostat – postup viz

Nefunkční přihlášení k AcondThermu

Proběhla u Vás v poslední době změna distributora internetu, měnili jste některý ze síťových prvků (router apod.) ev. došlo k výpadku el. energie? Na cca 7s přidržte stisknuté kolečko prostorového termostatu, až dojde k vypnutí tepelného čerpadla. Následně shoďte na cca 1 minutu jistič tepelného čerpadla. Po jeho nahození se zkuste znovu přihlásit. Nezapomeňte TČ znovu zapnout (stiskem kolečka prostorového termostatu na cca 7s)! Pokud přihlášení k TČ stále není funkční, kontaktujte nás přes servisní formulář.

Spínání topné tyče

Obecně u tepelných čerpadel platí, že bod bivalence je nastaven na venkovní teplotu cca 0°C. Topná tyč však může spínat i při mírně nadnulových venkovních teplotách, neboť kolem 0°C bývá vysoká vlhkost vzduchu, která namrzá na lamelách výparníku. Tepelné čerpadlo tak potřebuje vydat více energie pro odmrazení. Pokud tato energie v systému chybí, dotopí si topnou tyčí. Topná tyč obvykle v tomto případě spíná na několik málo minut.

Při nižších venkovních teplotách dojde při nedostatečném výkonu tepelného čerpadla k připnutí pomocné topné tyče, ev. vypnutí tepelného čerpadla a zapnutí všech osazených topných tyčí. V případě, že topné tyče spínají častěji, neváhejte nás kontaktovat přes náš servisní formulář.Minimální teplota v místnosti

Minimální nastavená teplota v místnosti souvisí s podmínkou minimální teploty zpátečky. Pro systémy bez akumulační nádoby je minimální možná nastavitelná hodnota 15°C, pro systémy s akumulační nádobou může být žádaná teplota vytápěného objektu nižší (antizámraz – alespoň 10 °C).Řešení nízké teploty v noci

V porovnání s plynovým (či jiným) kotlem je tepelné čerpadlo nízkoteplotní zdroj tepelné energie, při změnách teploty v objektu proto nedokáže tak pružně zareagovat. Toto je vlastnost všech tepelných čerpadel, není to porucha ani nesprávný chod tepelného čerpadla. Acondtherm regulace udržuje nastavenou teplotu v místnosti s tolerancí +/- 0,5°C. K ustálení regulace po významném zásahu dojde do 24h u podlahového vytápění, nebo do 12h u systému osazeného radiátory. Za významný zásah do regulace je považována změna žádané teploty v místnosti o více než 2°C, zapnutí systému po dlouhodobém vypnutí, porucha některého z teplotních čidel apod.

Obecně platí, že čím nižší je teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla úspornější. Teplotu v místnostech, ve kterých nechcete v noci topit, doporučujeme  snížit termohlavicemi  na radiátorech, nikoliv tepelným čerpadlem. Pokud chcete v noci snižovat teplotu celého vytápěného objektu, je možné využít časové plány teplot. Při větších rozdílech denních a nočních teplot doporučujeme využít regulaci ST (standard), ev. EK (ekviterm). Dodávka tepla při požadovaném nárůstu teploty v domě bude rychlejší, ale nebude okamžitá (nemůže být okamžitá), s tím je třeba počítat při nastavování časového plánu.Námraza pod tepelným čerpadlem, stékající voda

Větší množství vody stékající z výparníku je při teplotách kolem 0°C běžný jev. Při těchto teplotách bývá vysoká vlhkost vzduchu, tepelné čerpadlo více namrzá, častěji odmrazuje a z výparníku stéká až 30l ledové vody denně, takže může dojít na vychlazené zemi k námraze. Při větších mrazech je vlhkost vzduchu výrazně nižší, výparník tolik nenamrzá a stéká z něj mnohem méně vody, proto jsou suché mrazy okolo -5°C pro chod tepelného čerpadla a kondenzaci vody na výparníku výrazně lepší než mlhavé počasí s teplotami kolem 0°C.
Namrzání vody je možné odstranit ohříváním základu pod venkovní jednotkou až do nezámrzné hloubky (1 – 1,5m), nebo vyhřívaným svodem do kanalizace. Elektrické vyhřívání svodů a základů je však ekonomicky nevýhodné.AcondTherm požaduje vyšší teplotu topné vody než Ekviterm

Tento jev je dán nastavením Ekvitermní křivky. Ekviterm je třeba nastavit podle tepelných potřeb vytápěného objektu, základní nastavení z výroby nemusí být optimální za každých podmínek. Každý den jsou trochu jiné povětrnostní podmínky (vlhkost, vítr, slunce atd) i při stejné venkovní teplotě, to je třeba brát v potaz. AcondTherm topí podle aktuální potřeby objektu.

Pro regulaci AcondTherm je nutné, aby žádaná teplota v místnosti byla dosažitelná, proto je dobré zkontrolovat cirkulaci vzduchu u pokojového termostatu, jestli není zastavěn nějakým předmětem, zdali není umístěn na obvodové zdi, která by ho mohla ovlivňovat, ev. zda radiátor v místnosti s prostorovým termostatem není omezen termostatickou hlavicí.Objednávka servisu a vzdálená podpora

Objednávka servisní prohlídky


  (+ název externí firmy, pokud není provedena instalace přímo společností ACOND)

  (naleznete na štítku z boku tepelného čerpadla)

  Poznámka:

  Servisní prohlídky jsou účtovány dle tarifu společnosti ACOND od 1500 Kč do 2500 Kč bez DPH

  Objednání servisního zásahu   (naleznete na štítku z boku tepelného čerpadla)

   Popis poruchy*:

   Je čerpadlo připojené k internetu?*

   Přílohy:

   Pro použití dálkové podpory kontaktujte prosím servisní linku +420 601 373 073. Vzdálená technická podpora po uplynutí záruky je účtována, ušetří ale platbu za výjezd.

   Cena servisního zásahu po záruce je fakturována dle situace 1 hod / 690,-  1 km / 15,- Vzdálený servisní zásah po záruce je fakturován za každých započatých 10 min sazbou 165 Kč bez DPH. 
   Cena servisní prohlídky 1500,- – 2700,- dle vzdálenosti od provozovny.                      Ceny jsou uvedeny bez DPH.

   Společnost Acond a.s. instaluje nejvíce tepelných čerpadel v ČR, kde čerpadla i sama vyrábí. Tepelná čerpadla Acond se vyznačují zejména nerezovým provedením, tichým chodem a vysokou účinností s vysokou úsporou nákladů.

   Obchodní oddělení dispečink :
   Tel.: +420 606 511 511  (po – pá 7:30 – 15:30)
   E-mail: info@acond.cz

   Pouze pro OS Windows

   Pro použití dálkové podpory kontaktujte prosím servisní linku 601 373 073
   Vzdálená technická podpora po uplynutí záruky je účtována, ušetří ale platbu za výjezd.

   Montáž a servis po celé ČR